BẢNG GIÁ BỌC NỆM XE 4 CHỖ TOYOTA

vios

Xe Toyota Vios
Giá bọc da 100% : 5.000.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.000.000 đ
Giá bọc Simili : 2.600.000 đ – 3.500.000 đ

yaris

Xe Toyota Yaris
Giá bọc da 100% : 5.000.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.000.000 đ
Giá bọc Simili : 2.600.000 đ – 3.500.000 đ

camry

Xe Toyota Camry
Giá bọc da 100% : 5.500.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.500.000 đ
Giá bọc Simili : 3.500.000 đ

altis

Xe Toyota Corola Altis
Giá bọc da 100% : 5.000.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.000.000 đ
Giá bọc Simili : 2.600.000 đ – 3.500.000 đ

BẢNG GIÁ BỌC NỆM XE 4 CHỖ HYUNDAI

grandi10

Hyundai Grand i10
Giá bọc da 100% : 5.000.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.000.000 đ
Giá bọc Simili : 2.600.000 đ – 3.500.000 đ

hyundaiaccent

Hyundai Accent
Giá bọc da 100% : 5.000.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.000.000 đ
Giá bọc Simili : 2.600.000 đ – 3.500.000 đ

hyundaielantra

Hyundai Elantra
Giá bọc da 100% : 5.000.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.000.000 đ
Giá bọc Simili : 2.600.000 đ – 3.500.000 đ

4330442

Hyundai Sonata
Giá bọc da 100% : 5.000.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.000.000 đ
Giá bọc Simili : 2.600.000 đ – 3.500.000 đ

BẢNG GIÁ BỌC NỆM XE 4 CHỖ HONDA

hondacity

Honda City
Giá bọc da 100% : 5.000.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.000.000 đ
Giá bọc Simili : 2.600.000 đ – 3.500.000 đ

hondacivic

Honda Civic
Giá bọc da 100% : 5.000.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.000.000 đ
Giá bọc Simili : 2.600.000 đ – 3.500.000 đ

hondacrv

Honda Crv
Giá bọc da 100% : 5.000.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.000.000 đ
Giá bọc Simili : 2.600.000 đ – 3.500.000 đ

hondaccord

Honda Accord
Giá bọc da 100% : 5.000.000 đ
Giá bọc da 70% : 4.000.000 đ
Giá bọc Simili : 2.600.000 đ – 3.500.000 đ

ĐỂ BIẾT BÁO GIÁ CÁC DÒNG XE KHÁC, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ 0906.27.36.32 (MR ĐIỀN)